Dalla Terra Flynn Borgomaro

Fire |  Fuoco |  Feuer

2014 | 83 x 60 x 14 | KI-014

Earth, iron, plaster | Terra, ferro, stucco |  Erde, Eisen, Gips