dalla terra-flynn-yellow tin

Yellow Tin | Latina Giallo | Gelbes Zinn

2006 | 17 x 23 x 8 | KI-369

Tin, hessian, iron, wood | Latina, iuta, ferro, legno | Zinn, Jute, Eisen, Holz

Private Collection